Yazılar

Yangın söndürme cihazları veya yaygın kullanımıyla yangın tüpü, acil durumlarda küçük yangınları söndürmek ya da kontrol altına almak için kullanılan bir tür aktif yangından korunma cihazlarıdır.

Portföy Ögeleri