Analog Adresli Alarm Sistemleri

Analog Adresli Alarm Sistemleri

Hızlı hava hareketleri ve kirlenme, sigara dumanı vb. yangın durumuna benzetilen durumlarda yanlış alarm verebilen dedektörlerin zayıflıklarını gidermek amacıyla analog adresli alarm sistemleri ortaya çıkmıştır. 

Analog adresli alarm sistemleri, konumlandıkları ortamın analog değişimlerini yani duman ve ısı değişimini sensörleri ile algılayıp test ettikten sonra değerlerini sürekli olarak yangın kontrol panellerine bildirmektedir. Kontrol panelleri ise analog değişim dedektörlerinden gelen değerleri kaydederek zamana karşı değişimini izlemektedir. Sürekli olmayan ani değişimleri bozucu sinyal olarak değerlendirse de alarm durumuna geçmemektedir.

Analog kelimesi ile aslında ifade edilen, sistem yapısının analog değişimleri işleyerek değerlendirme yapması özelliğidir.

Analog adresli alarm sistemleri algılama kontrol paneli, dedektörle kendine özel haberleşme yöntemini kullanarak her bir algılayıcının algılama değerlerini ayrı ayrı alıp kaydetmek zorundadır. Analog adresli alarm sistemlerde kontrol paneli sistemin karar mekanizması olduğu için ve herhangi bir aksaklıktan dolayı haberleşme ağının bozulması halinde o çevrede bulunan bütün analog adreslenebilir dedektörler tamamen çalışamaz hale gelmektedir.

Analog adresli alarm sistemleri detaylı ve noktasal olarak yangın algılaması yapabildiği için özellikle yüksek ve modern yapılarda tercih edilmektedir. Analog adresli alarm sisteminde her bir dedektör bir çevirim hattına bağlanmaktadır. Hatlarda bulunan kablo ve algılayıcılar duman-ısı-sıcaklık artış hızı gibi farklı algılayıcı elemanlarını tek tek kontrol edip ortam hakkında raporlar sunmaktadır. Herhangi bir arıza ve yangın durumda ise kontrol paneline gerekli bildirimleri yaparak ikazda bulunmaktadır. Diğer mekanik sistemlere de entegre edilebilen adresli yangın algılama sistemleri geliştirilebilirliği ve detaylı raporlaması sayesinde kompleks yapılarda daha çok tercih edilmektedir. 

Sistem içerisindeki ekipmanlar şunlardır;

Yangın söndürme sistemleri alanında İzmir’de faaliyet gösteren KRC Yangın,  ‘Adresli Yangın Algılama Sistemleri‘ ve ‘Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri‘ olmak üzere iki farklı özellikte yangın algılama sistemlerinin satışını yapmaktadır. Yangın algılama sistemleri ve diğer yangın söndürme sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için krcyangin.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.